Rwyf am wneud cwyn yn erbyn myfyriwr. Â phwy y dylwn i gysylltu?


 

Mae hyn yn dibynnu ar natur y gŵyn yn erbyn y myfyriwr.   Os yw'r myfyriwr rydych yn dymuno

cyflwyno cwyn amdano yn gyd-letywr, gallech gysylltu â'r Gwasanaethau Preswyl i ddechrau sy'n gallu

trefnu apwyntiad gyda'ch Swyddog Bywyd Myfyrwyr i amlinellu'r opsiynau sydd ar gael i chi. 

Gallwch gysylltu â nhw drwy e-bostio: Accommodation@abertawe.ac.uk

 

Os yw'r gŵyn yn ymwneud â'ch cwrs, swyddfa eich Coleg Academaidd yw'r lle gorau i'ch cynorthwyo chi neu os yw'r gŵyn yn ymwneud â  

mater sifil y tu hwnt i gylch gorchwyl y Brifysgol, bydd Undeb y Myfyrwyr yn

gallu eich cynghori: Ffôn: 01792 295 466, neu e-bost:  info@swansea-union.co.uk

 

Os oes gennych ymholiadau, gallwch e-bostio MyUniHub ar myunihub@abertawe.ac.uk;

Diweddariad diwethaf:
12-08-2020 11:15
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671502 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2129 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2066 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1938 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1645 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1590 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1578 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1543 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1512 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1123 views)

Tags