Sut ydw i'n cyflwyno cwyn am aelod o staff y Brifysgol/Adran/myfyriwr/parti allanol?


Mae'n dibynnu ar ddifrifoldeb y gŵyn a sut yr hoffech symud ymlaen. Mae gan y Brifysgol bolisi Urddas

yn y Gwaith ac wrth Astudio sy'n nodi manylion y camau i'w cymryd. Gallwch ddod o hyd i'r polisi

yma: 

https://www.swansea.ac.uk/jobs-at-swansea/equality-and-diversity/dignity/

 

Mae canllawiau ar gael yma:

https://www.swansea.ac.uk/campuslife/guidelines-feedback-complaints/

 

Gellir ceisio cyngor annibynnol gan Undeb y Myfyrwyr.

https://www.swansea-union.co.uk/support/advicesupportcentre/eduwork/

Diweddariad diwethaf:
12-08-2020 10:58
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2134 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2078 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1943 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1665 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1598 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1596 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1552 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1519 views)
  10. A allaf argraffu tudalennau maint A3? (1134 views)

Tags