Rwyf wedi cael llythyr am gamymddwyn academaidd. A oes rhywun y gallaf siarad ag ef i gael cyngor?


Darllenwch y llythyr yn ofalus. Bydd yn amlinellu'r hyn i'w wneud nesaf a phwy i gysylltu ag ef. Mae'r weithdrefn lawn ar gael yma: www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-academaidd/canllaw-academaidd/asesu-a-chynnydd/gweithdrefn-arfer-annheg Gallwch siarad ag Undeb y Myfyrwyr am gyngor diduedd hefyd. www.swansea-union.co.uk/support

Diweddariad diwethaf:
27-05-2016 13:16
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671502 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2129 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2066 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1938 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1645 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1590 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1578 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1543 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1513 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1123 views)

Tags