A allaf gael trwydded barcio?


Nid oes hawl gan fyfyrwyr barcio ar y naill gampws na'r llall oni bai fod angen addasiadau rhesymol oherwydd materion

meddygol, rydych yn byw y tu allan i'r ardal, mae gennych blant dibynnol yn ein meithrinfa neu rydych yn ddeiliad bathodyn glas, efallai

y byddwch yn gymwys am hawlen barcio. Gallwch ganfod a ydych yn gymwys yma:

https://www.swansea.ac.uk/media/Student-Car-Parking-Permits.pdf

Neu, gallwch gysylltu â'r Adran Ystadau ar:

estates-customerservices@abertawe.ac.uk

Diweddariad diwethaf:
12-08-2020 11:11
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog: 1.5 (2 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671470 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2113 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2050 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1926 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1630 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1580 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1566 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1528 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1503 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1111 views)

Tags