Rwyf wedi gohirio fy astudiaethau am resymau iechyd, ond rwyf am ddychwelyd nawr. Sut ydw i’n gwneud hyn?


Os ydych yn gohirio eich astudiaethau am resymau iechyd, rhaid darparu cadarnhad ysgrifenedig gan eich meddyg teulu neu'r ymarferydd meddygol sy'n eich trin eich bod yn barod i ail-gydio yn eich astudiaethau. Dylid anfon hyn at studentrecord@abertawe.ac.uk

 

Byddwch yn derbyn neges e-bost gan Gofnodion Myfyrwyr yn agos at y dyddiad yr ydych yn disgwyl ail-gydio yn eich cwrs i ofyn i chi ddarparu'r dystiolaeth hon. Unwaith y darperir y dystiolaeth hon, byddwch yn derbyn neges e-bost arall gan Gofnodion Myfyrwyr i roi gwybod i chi pryd y gallwch gofrestru ar-lein. Os ydych am newid y dyddiad dychwelyd i'ch astudiaethau, neu i ymestyn eich gohiriad, dylech chi gysylltu â'ch Coleg.

 

Mae gwybodaeth bellach am ddychwelyd wedi gohirio ar gael yn Gohirio Astudiaethau

Diweddariad diwethaf:
12-08-2020 10:42
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.5
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671480 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2121 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2055 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1929 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1634 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1585 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1571 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1532 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1506 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1116 views)

Tags