A yw'n bosib ailgyflwyno darn o waith cwrs?


Os yw marc am ddarn o waith cwrs yn achosi i chi fethu modiwl, cewch ailgyflwyno'r gwaith cwrs fel asesiad atodol.
Mae gwybodaeth bellach am asesu a chynnydd ar lefel israddedig ar gael yn www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/undergraduate-award-regulations/undergraduate-assessment-regulations/2-rules-for-progression-and-awarding-credit

Mae gwybodaeth bellach am asesu a chynnydd ar lefel ôl-raddedig ar gael yn www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/postgraduate-taught-awards-regulations/postgraduate-taught-awards-assessment-regulations/2-standard-masters-assessment-regs

Diweddariad diwethaf:
20-05-2016 13:56
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671470 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2113 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2050 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1926 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1630 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1580 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1565 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1528 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1503 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1111 views)

Tags