Mae gennyf ddadl â myfyriwr arall. Â phwy y gallaf siarad am gyngor?


Mae hyn yn dibynnu ar natur yr anghydfod a'r ateb rydych yn chwilio amdano.

Gall anghydfodau 'sifil' sy'n ymwneud ag arian, rhent, eiddo neu gontract gael eu cyfeirio at

Ganolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr

 

Am broblemau sy'n ymwneud ag amser a dreulir ar y campws, dylech ddarllen Polisi’r Brifysgol ar Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio

:https://www.swansea.ac.uk/jobs-at-swansea/equality-and-diversity/dignity/

Efallai bydd swyddfa eich Coleg yn gallu helpu.

Os ydych yn amau, gallwch gysylltu â MyUniHub - adeilad Bloc Stablau'r Abaty, Campws Parc Singleton.

Campws y Bae - Canolfan Wybodaeth y Tŵr. myunihub@abertawe.ac.uk; 01792 606000.

Diweddariad diwethaf:
12-08-2020 11:13
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671521 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2134 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2078 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1942 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1663 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1597 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1596 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1552 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1518 views)
  10. A allaf argraffu tudalennau maint A3? (1132 views)

Tags