Rwy'n fyfyriwr rhyngwladol ac rwyf yn cael anawsterau ariannol. A oes unrhyw gymorth ar gael i mi?


Mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu cronfa fach i ddarparu cymorth brys i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n wynebu anawsterau ariannol annisgwyl. Bwriad y Gronfa Argyfwng i Fyfyrwyr Rhyngwladol yw ymdrin â sefyllfaoedd brys yn unig a bydd gofyn i fyfyrwyr ddangos bod ganddynt ddigon o arian ar ddechrau eu cwrs i dalu am gostau byw arferol a ffioedd dysgu.

Am ragor o feini prawf cymhwysedd, cysylltwch ag Arian@BywydCampws. Gellir cwblhau a chyflwyno ceisiadau yma:https://intranet.swan.ac.uk/StudentHardship/

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:07
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671495 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2126 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2064 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1935 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1639 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1576 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1537 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1510 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1121 views)

Tags