A gaf i dalu fy ffioedd mewn rhandaliadau?


Os ydych yn fyfyriwr Cartref/UE gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol ar ddechrau’r tymor a gaiff ei dalu mewn dau randaliad. Ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi ar gyfer sesiwn 2016/17, y dyddiadau hyn fydd 10 Tachwedd 2016 a 10 Chwefror 2017.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol dalu o leiaf 50% o’u ffioedd cyn cofrestru, ond gellir talu’r balans unrhyw bryd cyn dyddiad yr ail randaliad.

Ceir rhagor o wybodaeth yma: http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/sefydlu/sutidalueichffioedd/ 

Diweddariad diwethaf:
18-05-2016 13:18
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671505 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2130 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2071 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1940 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1647 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1592 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1582 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1545 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1515 views)
  10. A allaf argraffu tudalennau maint A3? (1126 views)

Tags