Rwyf yn ystyried tynnu'n ôl, trosglwyddo neu atal fy astudiaethau dros dro. Pa effaith fydd hyn yn cael ar fy nghyllid myfyrwyr?


Bydd tynnu'n ôl neu atal eich astudiaethau dros dro yn effeithio ar swm y benthyciadau a'r grantiau y byddwch yn eu derbyn yn ystod y flwyddyn academaidd honno. Gall peidio â chynghori'r bobl berthnasol ar yr amser cywir arwain at ordaliad, a fydd yn cael ei dynnu o'ch hawl ariannu'r flwyddyn academaidd nesaf neu y gofynnir i chi ei ad-dalu ar unwaith os byddwch yn tynnu'n ôl. Gall ymatal dros dro neu dynnu'n ôl hefyd effeithio ar eich hawl i gael arian y wladwriaeth os ydych chi'n dymuno dychwelyd i astudio yn y dyfodol. Cysylltwch ag Arian@BywydCampws i drafod eich amgylchiadau personol.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:07
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671480 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2121 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2055 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1929 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1634 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1585 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1571 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1532 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1506 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1116 views)

Tags