Rwy'n cael problemau gyda'm landlord, ond tŷ rhentu preifat ydyw. A allwch helpu?


Bydd angen i chi gysylltu ag Undeb y Myfyrwyr a fydd yn gallu cynorthwyo gyda phroblemau gyda

landlrdiaid preifat.

 

Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr:  E-bost:  advice@swanseaunion.co.uk/advice

 

Neu:

Gall Swyddfa Cyngor ar Bopeth hefyd helpu gyda rhentu preifat, drwy ddilyn y ddolen isod:

Gwefan: http://www.citizensadvicesnpt.org.uk/

E-bost:  help@citizensadvicesnpt.org.uk

Ffôn: 0300 3309 082 - Llinell Gyngor leol

Diweddariad diwethaf:
12-08-2020 11:02
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671471 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2118 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2051 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1926 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1630 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1581 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1567 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1528 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1504 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1111 views)

Tags