Sut ydw i'n gwneud cais am fy nghyllid myfyrwyr?


Bydd angen i fyfyrwyr wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru (myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru), Student Finance England (SFE) (myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr), Student Awards Agency Scotland (SAAS) (myfyrwyr sy'n byw yn yr Alban), neu’r Local Education and Library Board (SFNI) (myfyrwyr sy'n byw yng Ngogledd Iwerddon) am eu benthyciadau a grantiau myfyrwyr. Bydd angen i fyfyriwr wneud cais i'r darparwr cyllid yn seiliedig ar ble'r oeddent yn byw cyn iddynt ddod i'r brifysgol. Er enghraifft, bydd myfyriwr a oedd yn byw gartref gyda rhieni yn yr Alban cyn astudio yng Nghymru yn gwneud cais i Student Awards Agency Scotland (SAAS) am gyllid.

Mae rhai cyrsiau'n cael eu hariannu gan y GIG. Yn gyffredinol, gall myfyrwyr ar y cyrsiau hyn dderbyn benthyciad ar gyfradd is gan ddarparwr uchod yn ogystal â chyllid gan y GIG.

Efallai y bydd gan fyfyrwyr gwaith cymdeithasol yr hawl i gael cyllid ychwanegol gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gall myfyrwyr yr UE wneud cais i Dîm Cyllid Myfyrwyr yr UE am gymorth gyda ffioedd dysgu.

Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw rai o'r uchod, cysylltwch â ni ar 01792 606699 neu drwy anfon e-bost at money.campuslife@abertawe.ac.uk.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 15:38
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671495 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2126 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2064 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1935 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1639 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1576 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1537 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1510 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1121 views)

Tags