Beth yw fy Ngholeg Cartref?


 

ColegDisgyblaethau AcademaiddPennaeth y Coleg
Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau Academi Hywel Teifi, Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO), Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Hanes a'r Clasuron, Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu, Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol, Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH).   Yr Athro John Spurr
Yr Ysgol Reolaeth Busnes a Rheoli, Economeg, Cyfrifeg a Chyllid Yr Athro Marc Celement (Dros dro)
Y Coleg Peirianneg  Peirianneg Awyrofod, Peirianneg Gemegol, Peirianneg Sifil, Peirianneg Gyfrifiadurol, Peirianneg Electronig a Thrydanol, Peirianneg Amgylcheddol, Peirianneg Blwyddyn Sylfaen, Peirianneg Ddeunyddiau, Peirianneg Fecanyddol, Peirianneg Feddygol, Nanotechnoleg, Peirianneg Dylunio Cynnyrch, Deunyddiau Chwaraeon, Chwaraeon ac Ymarfer Corff Yr Athro Stephen GR Brown
Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol, Nyrsio, Seicoleg, Iechyd Cyhoeddus, Polisi a'r Gwyddorau Cymdeithasol  Yr Athro Ceri Phillips
Coleg y Gyfraith a Throseddeg Y Gyfraith, Troseddeg, Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol Yr Athro Elwen Evans QC
Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe Meddygaeth i Raddedigion, Biocemeg, Geneteg, Gwybodeg Iechyd, Gwyddor Ddadansoddol Gymhwysol, Llawfeddygaeth Drawma Yr Athro Keith Lloyd

Coleg Gwyddoniaeth

Biowyddorau, Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth, Mathemateg, Ffiseg Yr Athro Matt Jones

Y Coleg

  Sharon Davies-Smith

 

More information

Diweddariad diwethaf:
22-05-2018 14:55
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671502 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2129 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2066 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1938 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1645 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1577 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1542 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1512 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1123 views)

Tags