Ydych chi'n cynnig cyngor ar reoli dyledion?


Yn anffodus, nid oes gan y swyddfa Arian@BywydCampws ddigon o adnoddau i allu darparu cynlluniau rheoli dyled cyflawn i fyfyrwyr. Fodd bynnag, mae cynghorwyr yn Arian@BywydCampws wedi eu hyfforddi'n llawn ac yn brofiadol a byddant bob amser yn eich cyfeirio at y cyfeiriad cywir. P'un a ydych chi'n teimlo y gallwch fynd i'r afael â'ch materion dyled ai hoffech gael cymorth arbenigwr, gall Arian@BywydCampws argymell nifer o ddarparwyr cyngor ar ddyled a all ddarparu cyngor a chymorth cyfrinachol am ddim. Cysylltwch â ni cyn gynted ag y byddwch yn rhagweld problem yn codi fel y gallwn ddarparu cyngor amserol i atal materion rhag gwaethygu. Yn dibynnu ar amgylchiadau myfyriwr, mae Arian@BywydCampws yn tueddu i gyfeirio myfyrwyr at y Ganolfan Cyngor ar Bopeth, y Llinell Ddyled Genedlaethol neu Stepchange.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:07
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671502 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2129 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2066 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1938 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1645 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1590 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1578 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1543 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1513 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1123 views)

Tags