Ble galla i gael rhywfaint o wybodaeth am unrhyw fudd-daliadau lles y gallaf fod â hawl iddynt?


Fel rheol gyffredinol, nid oes gan fyfyrwyr hawl i unrhyw fudd-daliadau'r wladwriaeth. Fodd bynnag, mae rhai amgylchiadau lle gallech fod â hawl i gael rhywfaint o incwm ychwanegol gan fudd-daliadau, e.e. os oes gennych blentyn dibynnol neu os oes gennych anabledd. Gall rheoliadau budd-daliadau fod yn gymhleth a bydd hawl yn dibynnu ar amgylchiadau unigol pob ymgeisydd. Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael gan Arian@BywydCampws neu'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth a'ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol. Fel arall, cewch gip ar y gwirydd budd-daliadau am ddim sydd ar gael ar turn2us:https://www.turn2us.org.uk/Find-Benefits-Grants

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:08
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671495 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2126 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2064 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1935 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1639 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1589 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1576 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1537 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1510 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1121 views)

Tags