Mae angen i mi wybod a allaf oedi talu fy nebyd uniongyrchol nesaf ar gyfer fy ffioedd dysgu. Pwy ddylwn i ei weld?


Mae'r adran gyllid yn delio â thalu ffioedd dysgu. Bydd angen i chi gysylltu â nhw gydag esboniad o'r rheswm dros yr oedi wrth dalu a chynigion ar gyfer sut a phryd y byddant yn cael eu talu. Gall Arian@BywydCampws helpu i ddrafftio cynllun cyllideb os oes angen hyn. Gallwch gysylltu â'r adran gyllid drwy ffonio 01792 295523 neu drwy anfon e-bost at income.tuition@abertawe.ac.uk.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:08
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671471 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2116 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2051 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1926 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1630 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1580 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1567 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1528 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1503 views)
  10. Sut ydw i'n trefnu apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu? ... (1111 views)

Tags