Pwy yw myfyrwyr ag ystyriaethau ychwanegol?


Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymwybodol y gall fod gan fyfyrwyr ystyriaethau ychwanegol a all gyflwyno heriau penodol wrth astudio. Ein nod yw canolbwyntio ein hadnoddau i sicrhau ein bod yn teilwra ein cyngor a'n cymorth yn unol ag amgylchiadau myfyrwyr ac er mwyn goresgyn unrhyw faterion ariannol. Mae myfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol yn cynnwys:

-        Y rhai sy'n gadael gofal

-        Y rhai sydd wedi'u dieithrio oddi wrth eu teulu

-        Y rhai sy’n ofalwyr

-        Y rhai sy'n rhieni

-        Y rhai sydd ag anabledd / anhawster dysgu penodol

-        Myfyrwyr â materion lles

Os nad ydych yn dod o fewn unrhyw un o'r grwpiau hyn ond yn teimlo bod gennych ystyriaethau gwahanol a fydd yn effeithio ar lefel y cyllid myfyrwyr y mae gennych hawl iddo, cysylltwch â ni ar 01792 606699 neu drwy anfon e-bost at money.campuslife@abertawe.ac.uk.

Diweddariad diwethaf:
12-09-2018 16:10
Awdur: :
Chloe Aspland
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671505 views)
  2. Rwy'n cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau argraffu. I ble ddylwn ... (2130 views)
  3. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2071 views)
  4. Nid yw fy ngliniadur yn gweithio. A allaf gael ... (1940 views)
  5. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1647 views)
  6. Beth yw'r dyddiad hwyraf y caf gofrestru? (1592 views)
  7. A fyddaf yn gallu defnyddio fy nghyfrifon prifysgol ar ... (1582 views)
  8. Ni allaf gofrestru fy ngherdyn myfyriwr ar gyfer argraffu. ... (1546 views)
  9. Mae noddwr yn talu fy ffioedd ond nid ydynt ... (1515 views)
  10. A allaf argraffu tudalennau maint A3? (1126 views)

Tags