Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw gymorth arnaf – a oes angen i mi ddod i gwrdd â chi beth bynnag?


Er nad ydych chi o’r farn bod angen cymorth arnoch chi ar hyn o bryd, rydym yn argymell eich bod yn trafod y cymorth a allai fod ar gael i chi â Gweithiwr Achos Anabledd. Gallai cymorth fod ar gael a allai fod yn ddefnyddiol i chi, ond nad oeddech chi’n ymwybodol ohono neu nad oeddech wedi ei ystyried. Os byddwch chi’n dal i fod o’r farn nad oes angen cymorth arnoch chi ar ôl cwrdd â Gweithiwr Achos Anabledd, mae hynny’n iawn. Gallech ddychwelyd i siarad â Gweithiwr Achos Anabledd ar unrhyw adeg os byddwch yn newid eich meddwl yn nes ymlaen.  

Gellir trefnu apwyntiad drwy ffonio 01792 606000 neu drwy anfon neges e-bost i myunihub@swansea.ac.uk

 Gallwch hefyd alw heibio Derbynfa MyUniHub ym mloc Abbey Stable ar Gampws Singleton neu Ganolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:27
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (832 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (422 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (398 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (383 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (361 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (358 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (354 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (352 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (352 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (341 views)

Tags