Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri / wedi’i ddifrodi – sut y gallaf i drefnu i’w drwsio/amnewid?


Os yw eich cyfarpar o dan warant o hyd, bydd angen i chi gysylltu â chyflenwyr eich cyfarpar. Gellir dod o hyd i’w manylion ar eich llythyr cadarnhau ariannu os nad ydych yn sicr, er mwyn trafod sut i ddychwelyd eich cyfarpar i’w drwsio neu ei amnewid. Fodd bynnag, os nad yw eich cyfarpar o dan warant bellach, bydd angen i chi gysylltu â’ch cwmni yswirio i drafod sut i ddychwelyd eich cyfarpar i’ch yswirwyr.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:33
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (832 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (422 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (398 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (383 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (360 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (358 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (354 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (352 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (352 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (341 views)

Tags