Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i mi lenwi holiadur Cymorth Anabledd beth bynnag?


Oes, gan eich bod chi wedi datgan fod gennych chi anabledd/angen arbennig/cyflwr meddygol, mae’n ofynnol i chi lenwi holiadur er mwyn i ni allu eich cymeradwyo ar gyfer eich cwrs, hyd yn oed pe byddai hyn yn golygu datgan yn yr holiadur nad oes angen unrhyw gymorth arnoch. Gwnewch ddatganiad clir ar y ffurflen nad oes angen unrhyw gymorth arnoch chi, llofnodwch y ffurflen a’i dychwelyd atom ni naill ai drwy’r post i’r Swyddfa Anableddau, Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, Keir Hardie, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP neu sganiwch y ffurflen a’i hanfon drwy’r e-bost i disability@swansea.ac.uk

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:40
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (832 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (422 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (398 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (383 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (360 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (357 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (354 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (352 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (352 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (341 views)

Tags