Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ar ôl y dyddiad cau. A fydd hyn yn effeithio ar fy nghais?


Ni ddylai colli’r dyddiad cau effeithio ar eich cais, ond dylech wneud pob ymdrech i ddychwelyd yr holiadur cyn gynted â phosibl. Os yw’r oedi yn gysylltiedig â chael gafael ar dystiolaeth feddygol, efallai y gallech lenwi’r holiadur a’i ddychwelyd yn awr, ac anfon y dystiolaeth yn ddiweddarach.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:42
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (831 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (421 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (398 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (383 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (360 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (357 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (353 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (351 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (351 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (339 views)

Tags