Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl?


Bydd angen tystiolaeth arnoch chi fod gennych chi anabledd hirdymor sy’n effeithio arnoch chi o ddydd i ddydd (e.e. llythyr meddygol). Fel arall,  bydd angen adroddiad seicolegydd addysg diweddar neu adroddiad arbenigwr SpLD i roi tystiolaeth o Ddyslecsia neu anghenion dysgu ychwanegol eraill. Os nad ydych chi’n siŵr, trefnwch apwyntiad i weld Gweithiwr Achos Anabledd.  

Gellir trefnu apwyntiad drwy ffonio 01792 606000 neu drwy anfon neges e-bost i myunihub@swansea.ac.uk

 Gallwch hefyd alw heibio Derbynfa MyUniHub ym mloc Abbey Stable ar Gampws Singleton neu Ganolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:44
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (831 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (421 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (397 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (383 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (360 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (357 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (353 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (351 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (351 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (339 views)

Tags