I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid Lwfans Myfyrwyr Anabl?


Eich corff ariannu (h.y. pwy bynnag sy’n talu eich ffioedd) sef naill ai Student Finance England, Cyllid Myfyrwyr Cymru, Cymorth i Fyfyrwyr GIG, grant gan yr UE, SAAS yn yr Alban, Local Education and Library Board (Gogledd Iwerddon) neu Student Finance Ireland (De Iwerddon). Ar gyfer Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel, cysylltwch â’ch corff ariannu i gael gwybodaeth. Fel arall, trefnwch apwyntiad i weld Gweithiwr Achos Anabledd a fydd yn rhoi cyngor i chi.  

Gellir trefnu apwyntiad drwy ffonio 01792 606000 neu drwy anfon neges e-bost i myunihub@swansea.ac.uk

 

Gallwch hefyd alw heibio Derbynfa MyUniHub ym mloc Abbey Stable ar Gampws Singleton neu Ganolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:45
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (832 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (422 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (398 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (383 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (360 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (357 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (353 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (352 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (351 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (341 views)

Tags