Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl?


Mae’r DSA yn gais personol am gyllid gan y llywodraeth, sy’n cynnwys nifer o wahanol gyrff a phrosesau. Mae galw uchel am apwyntiadau asesu hefyd. Felly, rydym ni’n argymell bod myfyrwyr yn dechrau trefnu eu cais am y lwfans CYN GYNTED Â PHOSIBL. Mae hyn yn bwysig yn enwedig os oes angen trefnu prawf ar gyfer diagnosis dyslecsia neu dystiolaeth feddygol. 

Argymhellir eich bod yn tybio y bydd y broses yn cymryd hyd at bedwar mis: ychwanegwch fwy o amser fyth os oes angen trefnu tystiolaeth. Gallai fod yn bosibl cael cymorth dros dro o’r adeg pan fydd y dystiolaeth feddygol ar gael tan y foment pan fydd cymorth ffurfiol ar waith. Mae’r trefniadau yn cael eu gwneud fesul achos gan y swyddfa anableddau.

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:46
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (833 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (422 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (398 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (383 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (361 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (358 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (354 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (352 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (352 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (341 views)

Tags