Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans Myfyrwyr Anabl?


Drwy drafodaethau ag asesydd profiadol, caiff pecyn cymorth personol ei argymell. Gallai hwn gynnwys meddalwedd cyfrifiadurol arbenigol, caledwedd cyfrifiadur, dyfeisiau a chymorth personol y nodir y bydd yn diwallu eich anghenion penodol. 

Diweddariad diwethaf:
26-07-2018 16:47
Awdur: :
Bobby Loosmore
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Mae gennyf i anabledd ond nid oes angen unrhyw ... (832 views)
  2. Rwy’n ddarpar fyfyriwr a hoffwn wybod pa gymorth sydd ... (422 views)
  3. Pa dystiolaeth sydd ei angen arnaf i wneud cais ... (398 views)
  4. Faint o amser y mae’n ei gymryd i wneud ... (383 views)
  5. Mae fy nghyfarpar Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) wedi torri ... (360 views)
  6. Nid oes angen cymorth arnaf, a oes angen i ... (357 views)
  7. Pa gymorth y byddaf yn ei gael drwy’r Lwfans ... (353 views)
  8. Rwyf wedi cael llythyr gan fy nghorff ariannu i ... (352 views)
  9. I ble y dylwn i wneud cais am Gyllid ... (352 views)
  10. Bydd fy holiadur Cymorth Anableddau yn cael ei ddychwelyd ... (341 views)

Tags