Beth os byddaf yn ymgymryd ag ymchwil i ffwrdd o Abertawe?


Cysylltwch â'ch Ysgol/Coleg i drafod gwneud cais i astudio o bell. Bydd rhaid gwneud trefniadau gyda nhw i barhau â'ch sesiynau goruchwylio cyn gadael Abertawe. Dylid parhau i gynnal y sesiynau hyn gan ddefnyddio dulliau gwahanol (e.e. Zoom) pan na fydd yn bosib eu cynnal wyneb yn wyneb.


Rhaid i fyfyrwyr ar fisa Llwybr Myfyrwyr Haen 4 gynnal o leiaf 50% o'u sesiynau goruchwylio yn bersonol neu drwy ddull addas arall (e.e. Zoom) bob semester academaidd, oni bai y caiff ei gytuno gyda'r Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyrwyr.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:38
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (321 views)
  2. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (318 views)
  3. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (314 views)
  4. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (312 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (305 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (304 views)
  7. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (299 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (297 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (295 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (288 views)

Tags