T

 • Troi Argaeledd Offerynnau ymlaen ac i ffwrdd
  Fel cyfarwyddwr, gallwch reoli pa offerynnau sy’n gyraeddadwy mewn cwrs, p’un ai ar Ddewislen y Cwrs neu mewn Ardal Gynnwys, try newid eu gosodiadau argaeledd. ...
 • Tanysgrifio i'ch blogiadau
  Mae tanysgrifio i'ch blog yn galluogi i'r tanysgrifiwr dderbyn e-bost i roi gwybod iddo pryd bynnag y mae blogiad/sylw newydd ar y blog. Gwnewch ...
 • Tanysgrifio at Gofnodion eich Dyddiadur
  Mae tanysgrifio i'r dyddiadur yn galluogi i'r tanysgrifiwr dderbyn negeseuon e-bost i roi gwybod iddo pryd bynnag y mae blogiad/sylw newydd ar y dyddiadur. ...
 • Tanysgrifio at eich Cofnodion Wiki
  Mae tanysgrifio i'r wiki yn galluogi i'r tanysgrifiwr dderbyn negeseuon e-bost i roi gwybod iddo pryd bynnag y mae blogiad/sylw newydd ar y wiki. ...