Beth os byddaf yn cyrraedd yn gynnar?


Caiff sweipio cardiau o sesiynau wyneb yn wyneb ei baru â'ch sesiwn am 15 munud cyn yr amser dechrau. Os byddwch chi'n sweipio'n gynt na hyn, ni chaiff eich sweip ei baru â'r sesiwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ymuno â sesiynau dysgu rhithwir byw yn brydlon ar gyfer yr amser dechrau i elwa cymaint â phosib o'r sesiwn.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:17
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (308 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (302 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (300 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (296 views)
  5. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (290 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (290 views)
  7. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (288 views)
  8. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (284 views)
  9. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (283 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (278 views)

Tags