Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da?


Rydym yn deall y bydd rheswm da gan fyfyrwyr dros golli sesiynau dysgu ar adegau, yn enwedig yn yr hinsawdd sydd ohoni, ond os bydd hyn yn digwydd, mae'n rhaid i fyfyrwyr sicrhau eu bod yn dal i fyny gyda'u gwaith.Os oes angen i chi fod yn absennol am gyfnod estynedig - yn enwedig os bydd hyn yn dechrau'r broses absenoldeb a ddisgrifir uchod – cysylltwch â'ch Coleg/Ysgol cyn gynted â phosib.  Fel rheol byddai absenoldeb dros 60 niwrnod yn golygu gohirio eich astudiaethau; mae'n anodd dal i fyny ar ôl absenoldeb hir, am unrhyw reswm. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa'ch Coleg. 

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:19
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (292 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (291 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (289 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (286 views)
  5. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (280 views)
  6. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (277 views)
  7. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (273 views)
  8. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (272 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (270 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (265 views)

Tags