Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi?


Dylech gysylltu â'ch adran am gadarnhad o ba ddull cyfeirnodi yr ydynt yn awgrymu defnyddio. Mae yna ganllawiau i'r dulliau cyfeirnodi ar gael ar ein Canllawiau Llyfrgell - dewiswch yr un sy'n berthnasol i'ch pwnc.

Os oes angen cymorth pellach arnoch ynglŷn â chyfeirnodi, gellir trefnu apwyntiad gydag un o'ch llyfrgellwyr pwnc - bydd eu manylion cyswllt hefyd ar y canllaw llyfrgell.

Diweddariad diwethaf:
31-10-2016 13:25
Awdur: :
Susan Glen / ammended A Arrowsmith
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2065 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1642 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1080 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (1037 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (718 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (601 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (595 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (562 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (548 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (519 views)

Tags