Rwyf eisiau cael erthygl neu bennod o lyfr wedi'i sganio a rhoi ar Blackboard ar gyfer fy myfyrwyr. Sut allaf drefnu hwn?


Efallai all y Gwasanaeth Sganio GGS trefnu hwn ar eich cyfer, trwy'r swyddfa Cyflenwi Dogfennau o dan delerau trwydded yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint. Nodwch, nid yw trwydded y brifysgol yn caniatáu darlithwyr unigol i sganio erthyglau ar gyfer Blackboard heblaw eu bod yn berchen ar yr hawlfraint neu fod ganddynt ganiatâd. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach a ffurflen cais ar dudalen we Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau.

Tags: blackboard, Canvas, CLA, Digital, Digitisation, Digitise, iFindReading, Reading List, Scan, Scanning
Diweddariad diwethaf:
31-10-2016 15:31
Awdur: :
Susan Glen / ammended A Arrowsmith
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2065 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1642 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1080 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (1037 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (718 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (602 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (596 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (563 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (548 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (519 views)

Tags