Mae gen i lyfrau hoffwn roi i'r llyfrgell. Gyda phwy y dylwn i gysylltu?


Oherwydd cyfyngiadau lle, fedrwn dderbyn llyfrau sy'n berthnasol i ddysgu ac ymchwil y brifysgol yn unig. Ni dderbynnir hen werslyfrau fel rheol. Peidiwch ag gadael rhoddion heb gysylltu â ni yn gyntaf er mwyn i ni eu cymeradwyo, os gwelwch yn dda.

Diweddariad diwethaf:
31-10-2016 16:43
Awdur: :
Susan Glen / ammended A Arrowsmith
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog: 1 (1 Vote)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2064 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1642 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1080 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (1036 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (717 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (601 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (595 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (562 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (548 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (519 views)

Tags