Hoffwn weithio yn y llyfrgell. Oes yna unrhyw swyddi ar gael?


Hysbysir pob swydd sy'n wag yn llyfrgelloedd y brifysgol ar y gwefan Adnoddau Dynol.

Mae'n bosib all Academi Cyflogadwyedd Abertawe, sydd wedi ei leoli yn y llyfrgell, eich helpu i drefnu profiad gwaith yn y llyfrgell. Cliciwch yma i weld eu tudalen we.

Diweddariad diwethaf:
31-10-2016 17:42
Awdur: :
Susan Glen / amend Paul Johns
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2065 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1642 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1080 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (1037 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (718 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (602 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (595 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (562 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (548 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (519 views)

Tags