I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill y llyfrgell?


Gellwch ddychwelyd deunydd i unrhyw lyfrgell Prifysgol Abertawe - y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth (Parc Singleton), Llyfrgell y Bae, Llyfrgell Glowyr De Cymru (Hendrefoelan), a Llyfrgell Banwen.

Mae terfynellau ar gael i chi eu defnyddio i ddychwelyd deunydd yn Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell y Bae, a Llyfrgell Glowyr De Cymru. Fel arall, cewch ddychwelyd deunydd i ddesg yn y llyfrgell yn ystod oriau gwaith y staff.

Sylwer: rhaid dychwelyd unrhyw ddeunydd a fenthycir o lyfrgell Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn uniongyrchol i'r llyfrgell honno.

 

 

Diweddariad diwethaf:
28-07-2015 16:41
Awdur: :
Karen Dewick
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2078 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1662 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1092 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (1044 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (729 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (603 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (597 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (564 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (551 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (522 views)

Tags