Ble mae'r toiledau?


Llyfrgell Parc Singleton: Mae'r toiledau benywaidd a gwrywaidd wedi'u lleoli ar Orllewin Lefel 2. Mae toiled neillryw, hygyrch ar Orllewin Lefel 3. Mae gwybodaeth bellach am leoliad y toiledau ar gael drwy glicio ar y ddolen gyswllt ganlynol: http://libguides.swansea.ac.uk/ld.php?content_id=22573095

Llyfrgell y Bae: Mae'r toiledau benywaidd yn yr Asgell Gogledd. Mae'r toiledau gwrywaidd wedi'i leoli yn yr Asgell Dde. Mae toiledau neillryw, hygyrch wedi'u lleoli yn y ddwy asgell. Mae gwybodaeth bellach am leoliad y toiledau ar gael drwy glicio ar y ddolen gyswllt ganlynol: https://blackboard.swan.ac.uk/bbcswebdav/institution/LibraryISSResources/Accessible_guide_to_Bay_Library.pdf

Tags: bae, lleoliad, llyfrgell, singleton, toiledau
Diweddariad diwethaf:
21-09-2017 16:18
Awdur: :
Naomi Steele
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd ydy'r llyfrgell ar agor? (2078 views)
  2. Pa dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael ar gyfrifiaduron y ... (1661 views)
  3. Ble mae'r toiledau? (1091 views)
  4. Sut allaf archebu ystafell ddysgu Cyfrifiaduron yn y Llyfrgell? ... (1044 views)
  5. Sut allaf ddysgu am Endnote? (729 views)
  6. Lle allaf ddod o hyd i ganllaw cyfeirnodi? (603 views)
  7. Oes gwasanaeth bws i Lyfrgell y Glowyr? (597 views)
  8. Sut allaf awgrymu prynu llyfr ar gyfer y llyfrgell? ... (564 views)
  9. Mae gennyf anabledd. Oes gan y llyfrgell unrhyw offer ... (551 views)
  10. I ble'r ydw i'n dychwelyd llyfrau neu eitemau eraill ... (522 views)

Tags