Beth os byddaf yn cyrraedd yn gynnar?


Caiff sweipio cardiau o sesiynau wyneb yn wyneb ei baru â'ch sesiwn am 15 munud cyn yr amser dechrau. Os byddwch chi'n sweipio'n gynt na hyn, ni chaiff eich sweip ei baru â'r sesiwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ymuno â sesiynau dysgu rhithwir byw yn brydlon ar gyfer yr amser dechrau i elwa cymaint â phosib o'r sesiwn.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:17
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (322 views)
  2. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (322 views)
  3. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (319 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (316 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (308 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (305 views)
  7. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (304 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (300 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (297 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (290 views)

Tags