Ydy hyn yn berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol hefyd?


Mae angen i fyfyrwyr sy'n ddeiliaid Haen 4/Llwybr Myfyrwyr ddangos lefelau uchel a chyson o lefelau o gyfranogiad er mwyn cynnal eu statws fisa.

Bydd y Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyrwyr yn cysylltu â myfyrwyr Haen 4/Llwybr Myfyrwyr sydd wedi bod yn y categori 'dim' am 21 o ddiwrnodau'n barhaus  a bydd yn rhaid i'r iddynt fynd i gyfarfod i drafod eu diffyg cyfranogiad.

Rhaid i'r Brifysgol adrodd am gyfnod sylweddol o ddiffyg cyfranogiad wrth UKVI, a fydd yn cwtogi'r hawl.

Rydym ni hefyd yn ymgymryd â Phwyntiau Gwirio Cyfranogiad Haen 4/Llwybr Myfyrwyr i adolygu cyfranogiad cyffredinol dros Floc Addysgu. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Tier4Attendance@abertawe.ac.uk 

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:18
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (308 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (303 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (302 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (297 views)
  5. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (291 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (291 views)
  7. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (289 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (285 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (284 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (278 views)

Tags