Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn?


 Mae’r Weithdrefn Apeliadau’n berthnasol ar gyfer myfyrwyr sy’n:

 

 • Cael eu hatal rhag parhau â’u hastudiaethau rhan o’r ffordd trwy’r lefel neu’r rhan astudio, neu
 • sy’n methu â chymhwyso er mwyn parhau i’r cyfnod nesaf yn eu hastudiaethau, neu
 • sy’n dymuno apelio yn erbyn canlyniad terfynol neu ddyfarniad cymhwyster terfynol, neu
 • os bydd goblygiadau penderfyniad am ddilyniant yn cael effaith sylweddol ar ganlyniad cyflawn y myfyriwr.
Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 14:59
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (458 views)
 2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (396 views)
 3. Sut gallaf apelio? (387 views)
 4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (364 views)
 5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (354 views)
 6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (243 views)
 7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (240 views)
 8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (239 views)
 9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (235 views)
 10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (226 views)

Tags