Ni allaf fynychu arholiad, beth y dylwn i ei wneud ?


Mae’n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod i’ch tiwtor personol neu aelod o weinyddiaeth y Coleg ar frys os nad ydych yn gallu mynychu arholiad. Os na allwch gysylltu ag aelod o staff yn eich Coleg dylech ffonio'r swyddfa arholiadau ar 01792 602164. Os rhoddir gwybod i’r Brifysgol am hyn o flaen llaw, mae’n bosibl y bydd modd gwneud trefniadau arbennig i chi sefyll yr arholiad os bydd angen.

Diweddariad diwethaf:
08-07-2016 14:20
Awdur: :
Abby Harries Heat
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut allaf gyfrifo pa farc cyffredinol i'w ddisgwyl? (421 views)
  2. Ni allaf fynychu arholiad, beth y dylwn i ei ... (392 views)
  3. A oes ffordd i mi wneud cais i newid ... (353 views)
  4. Sut allaf ohirio arholiad? (344 views)
  5. Mae geni gyflwr cronig neu anabledd parhaol a fydd ... (337 views)
  6. Os ces i drefniadau arbennig ar gyfer fy arholiadau ... (337 views)
  7. Pryd fydd y cyfnodau arholiadau ar gyfer y flwyddyn ... (336 views)
  8. Pryd caiff canlyniadau fy arholiadau eu cyhoeddi? (296 views)

Tags