Sut allaf gyfrifo pa farc cyffredinol i'w ddisgwyl?


Pennir dosbarthiad eich gradd gan y cyfartaledd pwysedig ar gyfer pob modiwl fel arfer, gan gynnwys marciau methiannau a oddefir, sy’n cyfrannu at yr asesiad anrhydedd gan ddefnyddio’r ffiniau dosbarthiad canlynol. Dyma’r cyfartaleddau pwysedig ar gyfer pob dosbarthiad:

Anrhydedd Dosbarth Cyntaf

70%+

Anrhydedd Ail Ddosbarth Uwch

60-69.99%

Anrhydedd Ail Ddosbarth Is

50-59.99%

Anrhydedd Trydydd Dosbarth

40-49.99%

Gradd Basio

35-39.99%

Diweddariad diwethaf:
19-06-2019 10:27
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog: 1 (1 Vote)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut allaf gyfrifo pa farc cyffredinol i'w ddisgwyl? (420 views)
  2. Ni allaf fynychu arholiad, beth y dylwn i ei ... (392 views)
  3. A oes ffordd i mi wneud cais i newid ... (353 views)
  4. Sut allaf ohirio arholiad? (344 views)
  5. Mae geni gyflwr cronig neu anabledd parhaol a fydd ... (337 views)
  6. Os ces i drefniadau arbennig ar gyfer fy arholiadau ... (337 views)
  7. Pryd fydd y cyfnodau arholiadau ar gyfer y flwyddyn ... (336 views)
  8. Pryd caiff canlyniadau fy arholiadau eu cyhoeddi? (296 views)

Tags