A oes ffordd i mi wneud cais i newid fy amserlen arholiadau?


Os ydych o'r farn bod gennych reswm eithriadol dros wneud cais i newid yr amserlen, cysylltwch a'r Swyddfa Arholiadau drwy e-bostio examsoffice@swansea.ac.uk unwaith i'r amserlen dros dro gael ei chyhoeddi. Ni ellir gwneud newidiadau unwaith i'r amserlen derfynol gael ei chyhoeddi.

Diweddariad diwethaf:
19-06-2019 10:44
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.3
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut allaf gyfrifo pa farc cyffredinol i'w ddisgwyl? (420 views)
  2. Ni allaf fynychu arholiad, beth y dylwn i ei ... (392 views)
  3. A oes ffordd i mi wneud cais i newid ... (352 views)
  4. Sut allaf ohirio arholiad? (344 views)
  5. Mae geni gyflwr cronig neu anabledd parhaol a fydd ... (337 views)
  6. Os ces i drefniadau arbennig ar gyfer fy arholiadau ... (337 views)
  7. Pryd fydd y cyfnodau arholiadau ar gyfer y flwyddyn ... (336 views)
  8. Pryd caiff canlyniadau fy arholiadau eu cyhoeddi? (296 views)

Tags