Mae geni gyflwr cronig neu anabledd parhaol a fydd yn effeithio ar fy ngallu i sefyll fy arholiadau. Â phwy ddylwn gysylltu ag ef ynghylch hyn?


Yn gyntaf, dylech gwrdd â thîm y Swyddfa Anableddau i drafod eich anghenion. Ar ôl y cyfarfod hwn, bydd angen i chi gwrdd â'r tîm Arholiadau i drefnu addasiadau. Gallwch drefnu apwyntiad gyda'r ddau dîm drwy e-bostio myunihub@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 606000.

Diweddariad diwethaf:
22-06-2016 12:37
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut allaf gyfrifo pa farc cyffredinol i'w ddisgwyl? (421 views)
  2. Ni allaf fynychu arholiad, beth y dylwn i ei ... (393 views)
  3. A oes ffordd i mi wneud cais i newid ... (353 views)
  4. Sut allaf ohirio arholiad? (344 views)
  5. Mae geni gyflwr cronig neu anabledd parhaol a fydd ... (337 views)
  6. Os ces i drefniadau arbennig ar gyfer fy arholiadau ... (337 views)
  7. Pryd fydd y cyfnodau arholiadau ar gyfer y flwyddyn ... (336 views)
  8. Pryd caiff canlyniadau fy arholiadau eu cyhoeddi? (296 views)

Tags