Os ces i drefniadau arbennig ar gyfer fy arholiadau israddedig, a fyddant yn gymwys o hyd ar gyfer fy astudiaethau ôl-raddedig?


Na – yn y lle cyntaf bydd angen i chi drefnu apwyntiad â'r Swyddfa Anableddau, yna bydd angen i chi gwrdd â'r tîm Arholiadau hefyd i drefnu addasiadau. Gallwch drefnu apwyntiad gyda'r ddau dîm drwy e-bostio myunihub@abertawe.ac.uk o leiaf chwe wythnos cyn y cyfnod asesu i ailosod eich trefniadau.

Diweddariad diwethaf:
22-06-2016 12:46
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Sut allaf gyfrifo pa farc cyffredinol i'w ddisgwyl? (421 views)
  2. Ni allaf fynychu arholiad, beth y dylwn i ei ... (393 views)
  3. A oes ffordd i mi wneud cais i newid ... (353 views)
  4. Sut allaf ohirio arholiad? (345 views)
  5. Mae geni gyflwr cronig neu anabledd parhaol a fydd ... (338 views)
  6. Os ces i drefniadau arbennig ar gyfer fy arholiadau ... (337 views)
  7. Pryd fydd y cyfnodau arholiadau ar gyfer y flwyddyn ... (336 views)
  8. Pryd caiff canlyniadau fy arholiadau eu cyhoeddi? (297 views)

Tags