Beth os byddaf yn parhau i fethu cyfarfodydd goruchwylio?


Os ydych chi'n colli cyfarfodydd goruchwylio ac apwyntiadau ymchwil am gyfnod pellach o 4 wythnos, bydd yn rhaid i chi gwrdd â Chyfarwyddwr Ymchwil neu Ymchwil Ôl-raddedig eich Coleg/Ysgol.


Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ar y Llwybr Haen 4 sydd wedi'u noddi gwrdd â'r Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyrwyr i adolygu eu presenoldeb a chyfranogiad gwael.Os na fyddwch yn mynychu'r cyfarfod hwn ac nid yw eich cyfranogiad a'ch presenoldeb yn gwella, efallai y bydd yn rhaid i chi dynnu'n ôl.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:36
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (319 views)
  2. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (317 views)
  3. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (313 views)
  4. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (312 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (305 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (303 views)
  7. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (299 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (296 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (294 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (286 views)

Tags