Beth os oes angen i mi dalu ffioedd dysgu?


Yn ystod y cyfnod cofrestru ar-lein, gallwch dalu'r rhandaliad cytaf ar-lein gyda cherdyn, neu drefnu debyd uniongyrchola thalu eich ffioedd dysgu yn ddiweddarach mewn tair rhan.

Maen'n rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol dalu o leiaf 50% o'u ffi er mwyn cofrestru.

Os ydych chi'n bwriadu talu trwy ddebyn uniongyrchol ar-lein, dylai fod gennych gyfrif banc cyfredol yn y DU yn eich enw, a dylech drosglwyddo arian i'r cyfrif hwnnw cyn bod y taliad cyntaf yn ddyledus.

Diweddariad diwethaf:
11-07-2019 11:50
Awdur: :
Katrin James-Langford
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.