Beth yw cymhwyster ymadael?


Ystyrir dyfarnu cymhwyster ymadael i fyfyrwyr os na chaniateir cyfle iddynt symud ymlaen neu gywiro methiannau ar eu rhaglen bresennol.

Gall myfyrwyr y dyfernir penderfyniad 'Methu' iddynt gan un o Fyrddau Arholi'r Brifysgol neu fyfyrwyr sy'n tynnu'n ol o'r Brifysgol cyn cwbwlhau eu rhaglen, fod yn gymwys ar gyfer 'Dyfaniad Ymadael', yn dibynnu ar nifer y credydau a gyflawnwyd ar y lefel briodol ar yr adeg ymadael o'r Brifysgol.  Nodir y cymwysterau ymadael sydd ar gael ar gyfer dyfarniadau Prifysgol Abertawe yn rheoliadau pob rhaglen benodol.

Diweddariad diwethaf:
23-07-2019 12:00
Awdur: :
Katrin James-Langford
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.