Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o gwbl yn fy astudiaethau?


Os yw eichcyfranogiad yn y categori 'dim' am 7 niwrnodyn barhaus , bydd y broses monitro cyfranogiad ffurfiol yn dechrau. Yn yr achos hwn, bydd rhywun yn cysylltu â chi i gynnig cymorth; ond, yn ogystal, ,cewch eich rhybuddio y gellir gofyn i chi dynnu'n ôl o'r Brifysgol os ydych yn parhau i golli sesiynau dysgu.


Os yw eich cyfranogiad yn y categori 'dim' am 7 niwrnod yn barhaus (cyfanswm o 14 o ddiwrnodau), byddwn yn cysylltu â chi eto i gynnig cefnogaeth acfe'ch hanogir yn gryf i gysylltu â'ch Coleg/Ysgol i gael cyngor a chefnogaeth. 

Os na fydd eich cyfranogiad yn gwella ac mae eich sgôr gyfranogiad yn y categori 'dim' am 7 niwrnod pellach yn barhaus (cyfanswm o 21 o ddiwrnodau), bydd yn rhaid i chi fynd i gyfarfod gorfodol wyneb yn wyneb neu rithwir yn eich Colegneu'ch Ysgol. Diben y cyfarfod hwn fydd trafod eich rhesymau am beidio ag ymrwymo a bydd y Coleg/Ysgol yn ystyried a ydych chi'n gallu parhau â'ch astudiaethau yn y Brifysgol.

Os ydych chi’n dal fisa Haen 4/Llwybr Myfyriwr, mae’r broses fel a ddisgrifir uchod ond bydd yn rhaid i chi gwrdd ag aelod o’r Tîm Monitro yn y Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyrwyr i drafod eich rhesymau am beidio â chymryd rhan. 


Os na fyddwch chi'n mynd i'r cyfarfod hwn gyda'ch Coleg/Ysgol neu'r Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyrwyr, efallai y bydd yn rhaid i chi dynnu'n ôl ac, yn achos Haen 4/Llwybr Myfyriwr a noddir, caiff eich fisa ei chwtogi.

Os na allwch chi gynnig rhesymau boddhaol am eich diffyg cyfranogiad am 21 o ddiwrnodau yn ystod y cyfarfod gyda'ch Coleg/Ysgol neu'r Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyriwr, efallai y bydd angen i chi dynnu'n ôl ac, yn achos myfyrwyr Haen 4/Llwybr Myfyriwr a noddir, caiff eich fisa ei chwtogi.

Gwneir pob ymdrech i ystyried yr holl amgylchiadau esgusodol a'r sefyllfa heriol y mae myfyrwyr yn ei hwynebu wrth ystyried yr opsiwn o dynnu'n ôl o'r Brifysgol ac, i fyfyrwyr Haen 4/Llwybr Myfyrwyr, bydd y Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyrwyr yn ystyried a yw'n briodol parhau i noddi eich arhosiad yn y DU.

Os caniateir i chi barhau, caiff cyfranogiad ei fonitro'n ofalus gan y Coleg/Ysgol neu'r Gwasanaethau Cydymffurfiaeth Myfyrwyr am 7 niwrnod.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:16
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (324 views)
  2. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (323 views)
  3. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (323 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (318 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (309 views)
  6. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (307 views)
  7. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (306 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (301 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (298 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (291 views)

Tags