Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i gael help?


Rydym yn deall y bydd rhai myfyrwyr yn profi anawsterau sy'n effeithio ar eu presenoldeb o bryd i’w gilydd. Os ydych yn cael unrhyw anawsterau sy'n effeithio ar eich astudiaethau, cysylltwch â'ch Mentor Academaidd, a fydd yn gallu eich cefnogi a'ch cynghori, neu eich cyfeirio at eraill a fydd yn gallu helpu. Gallwch hefyd ddewis ceisio cyngor a chymorth gan eich Swyddfa ColegMyUniHub neu Ganolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr.

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:18
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (308 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (303 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (301 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (296 views)
  5. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (290 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (290 views)
  7. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (288 views)
  8. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (284 views)
  9. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (283 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (278 views)

Tags