Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da?


Rydym yn deall y bydd rheswm da gan fyfyrwyr dros golli sesiynau dysgu ar adegau, yn enwedig yn yr hinsawdd sydd ohoni, ond os bydd hyn yn digwydd, mae'n rhaid i fyfyrwyr sicrhau eu bod yn dal i fyny gyda'u gwaith.Os oes angen i chi fod yn absennol am gyfnod estynedig - yn enwedig os bydd hyn yn dechrau'r broses absenoldeb a ddisgrifir uchod – cysylltwch â'ch Coleg/Ysgol cyn gynted â phosib.  Fel rheol byddai absenoldeb dros 60 niwrnod yn golygu gohirio eich astudiaethau; mae'n anodd dal i fyny ar ôl absenoldeb hir, am unrhyw reswm. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa'ch Coleg. 

Diweddariad diwethaf:
23-09-2020 14:19
Awdur: :
Hayley Feehan
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth os oeddfy nghyfranogiad yn isel am reswm da? ... (296 views)
  2. Beth os na fyddaf yn cymryd unrhyw ran o ... (293 views)
  3. Beth os oes gennyf reswm dros fethu fy nghyfarfod ... (292 views)
  4. Rwy’n cael trafferth. I ble alla i fynd i ... (288 views)
  5. Sut byddwch yn cysylltu â mi? (283 views)
  6. Beth os nad yw’r darllenydd cardiau yn gweithio? (281 views)
  7. Beth yw Monitro Cyfranogiad Myfyrwyr? (278 views)
  8. Beth os ydw i'n anghofio dod â'm cerdyn neu ... (276 views)
  9. Beth os ydw i'n colli fy ngherdyn? (273 views)
  10. Beth os ydw i'n cyrraedd yn hwyr? (268 views)

Tags