Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig (BRP)?


Pan gymeradwyir eich cais am deitheb, byddwch yn derbyn vignette caniatâd mynediad (sticer) i roi yn eich pasbort, sy'n ddilys am 30 niwrnod. Bydd llythyr gyda hwn. Rhaid i chi deithio i'r Deyrnas Unedig cyn i'r vignette ddarfod. Pan fyddwch yn cyrraedd y Deyrnas Unedig, bydd rhaid i chi gasglu'ch cerdyn BRP o fewn deng niwrnod. www.swansea.ac.uk/isas/immigration/biometricresidencepermitbrpc

Diweddariad diwethaf:
24-05-2018 11:26
Awdur: :
Thomas Hennessy
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Pryd byddaf yn derbyn y CAS? (506 views)
  2. Beth mae'n rhaid i mi ei wneud os collaf ... (350 views)
  3. Pryd byddaf yn cael fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (347 views)
  4. Ble ydw i'n casglu fy ngherdyn Hawlen Breswyl Biofetrig ... (320 views)
  5. A oes modd i mi gael CAS os oes ... (311 views)
  6. Mae angen i mi ymestyn fy nheitheb er mwyn ... (248 views)
  7. Beth yw’r cam nesaf ar ôl cyflwyno’r ffurflen gais ... (248 views)
  8. Pam y mae’r Brifysgol yn gofyn i mi ddarparu ... (233 views)
  9. Mae gennyf ganiatâd dilys i aros ar fy nheitheb ... (224 views)
  10. Os byddaf yn tynnu’n ôl o’m hastudiaethau, am faint ... (223 views)

Tags